Senin, 10 Mei 2010

GURU DAN PEGAWAI

Daftar Nama Guru dan Pegawai SMPN 1 Jayakerta per-31 Mei 2010

I. Daftar Nama Guru.
1. Drs. Suheri
2. Engkus Sutisna, S.Pd
3. Sartini, S.Pd
4. Muslih Hidayat, S.Pd
5. Yayat Supriatna, S.Pd
6. H.Uri Mashuri, S.Pd
7. Sunadi,S.Pd
8. Toha, SE
9. Eti Suryani, S.Pd
10. Cucu Mulyasari, S.Pd
11. Mahmur, S.Pd
12. Suminta Natasutisna
13. Nasir Salasa
14. Muhasan, S.Pd
15. Hj.N Tati Herawati, S.Ag
16. Teti Nurbaeti, S.Pd
17. Evi Silvia Hasanah, S.Ag
18. Uus Rusliah, S.Pd
19. Jaenal Abidin, A.Md
20. Mahmudin Kosasih,S.Pd.I
21. Udin Saepudin, SE
22. Naimamatu Sadiah, S.Pd.I
23. Sadiyah, S.Ag
24. Haryati Nur Indah, S.Pd.I

II. Nama Pegawai Tata Usaha
1. Mamah Maryamah
2. Sukamto
3. Endi Suhendi
4. Bahrum
5. Sahrowi
6.Toha

Sabtu, 08 Mei 2010

VISI DAN MISI SMPN 1 JAYAKERTA

UNGGUL DALAM MUTU, TERUJI DALAM PRESTASI DAN TERPUJI DALAM BUDI PEKERTI SERTA BERPIJAK PADA BUDAYA BANGSA

Rabu, 05 Mei 2010

NAMA-NAMA KEPALA SEKOLAH

1. D.HADI SOPANDI , Tahun 1996 - 1999
2. KAYIM ARAYANA , Tahun 1999 - 2001
3. Drs.H.DADANG JALALUDIN , Tahun 2001 - 2003
4. Drs.YAYAT RUKHIAT , Tahun 2003 - 2007
5. Drs.AGUS IMAM MULYANA , Tahun 2007 - 2010
6. Drs.SUHERI , Tahun 2010 - sekarang