VISI DAN MISI SMPN 1 JAYAKERTA

UNGGUL DALAM PRESTASI, TERUJI DALAM PRESTASI DAN TERPUJI DALAM BUDI PEKERTI SERTA BERPIJAK PADA BUDAYA BANGSA